facebook

google

linkedin

pinterest

SearchInteractiveAdvertisingPR

Polityka prywatności

Drogi Użytkowniku!
W trosce o zapewnienie jak najwyższego standardu ochrony Twoich danych osobowych przygotowałam dla Ciebie tę oto Politykę prywatności. W dokumencie tym znajdziesz zasady, na jakich opiera się przetwarzanie danych osobowych podczas korzystania z mojej strony internetowej, a także sposób działania plików cookies. Bardzo proszę, abyś zapoznał się z tymi informacjami zanim rozpoczniesz korzystanie ze strony.
Niniejsza Polityka prywatności uwzględnia wymogi stawiane przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych u, (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), a także ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219).
Aktualna wersja Polityki prywatności tej strony internetowej jest zawsze opublikowana pod adresem: https://agencjaharmonic.pl/polityka-prywatnosci.


1 DEFINICJE
1.1. ADMINISTRATOR – oznacza firmę Marta Zięba HarmoniquePR z siedzibą w Szerzynach 307, 38-246 Szerzyny, pow. tarnowski, woj. małopolskie.
1.2. COOKIES – oznacza dane informatyczne, a zwłaszcza niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach takich jak telefon, komputer, tablet, za pośrednictwem których korzystasz z Serwisu.
1.3. DANE OSOBOWE – oznacza wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej korzystającej z Serwisu (np. imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu czy nr IP komputera).
1.4. PROFILOWANIE – oznacza proces automatycznego zbierania niepowiązanych ze sobą Danych Osobowych i ich Przetwarzania celem oceny niektórych Twoich czynników osobowych, w
szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Twoich osobistych preferencji, zainteresowań, zachowania czy lokalizacji.
1.5. PRZETWARZANIE – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
1.6. SERWIS – oznacza stronę internetową, która jest własnością Administratora i znajduje się pod adresem: https://agencjaharmonic.pl/.
1.7. RODO – oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
1.8. ZGODA – oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której Dane Osobowe dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej Danych Osobowych.


2 DANE OSOBOWE I CELE ICH PRZETWARZANIA
Jako Administrator przetwarzam Twoje Dane Osobowe w celach:
2.1. Administrowania Serwisem – w tym celu przetwarzam w niezbędnym zakresie Twoje Dane dotyczące:
- adresu IP Twojego urządzenia;
- daty i czasu serwera;
- Twojej przeglądarki internetowej (rodzaj i język);
- Twojego systemu operacyjnego;
- rozdzielczości Twojego ekranu;
Z uwagi na konieczność wykorzystywania tych Danych dla istnienia i prawidłowego działania Serwisu podstawą prawną tego Przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym Administrator przy Przetwarzaniu Danych może powołać się na swój uzasadniony prawnie interes.
2.2. Umówienia spotkania z Administratorem – w tym celu przetwarzam w niezbędnym zakresie Twoje Dane dotyczące:
- adresu e-mail;
Twój adres e-mail będzie przetwarzany wyłącznie w celu nawiązania z Tobą kontaktu w sprawie umówienia spotkania w związku z wyrażonym przez Ciebie zainteresowaniem taką formą kontaktu. Podstawą prawną tego Przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym Administrator przy Przetwarzaniu Danych może się powołać na swój uzasadniony prawnie interes.
2.3. Rekrutacyjnych – w tym celu przetwarzam w niezbędnym zakresie Twoje Dane Osobowe dotyczące:
- imienia i nazwiska;
- imiona rodziców;
- adresu e-mail;
- data urodzenia;
- miejsce zamieszkania;
- wykształcenia;
- doświadczenia zawodowego;
Dane te będą Przetwarzane dla celów rekrutacji do zespołu Administratora. Podstawą prawną Przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO związany z wypełnieniem przez Administratora obowiązków prawnych nałożonych w szczególności przez ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
W przypadku podania przez Państwa innych Danych niż wskazane powyżej (np. danych dotyczących miejsca urodzenia, zainteresowań, hobby) podstawą prawną Przetwarzania Danych Osobowych będzie wyrażenie przez Państwa Zgody na wykorzystanie przeze mnie tych Danych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
W przypadku dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną rekrutacją podstawą prawną Przetwarzania Danych Osobowych będzie dla mnie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czy prawnie uzasadniony interes Administratora.
2.4. Komentowania treści Serwisu – w tym celu przetwarzam w niezbędnym zakresie Twoje Dane dotyczące:
- imienia/nicku;
- numeru IP Twojego urządzenia;
- adresu e-mail;
- adresu strony www;
Aby skomentować treści znajdujące się w Serwisie wyrazisz dobrowolną Zgodę na Przetwarzanie Danych Osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie Zgody na Przetwarzanie Danych Osobowych następuje w trakcie wysyłania komentarza poprzez zaznaczenie właściwego miejsca i naciśnięcie odpowiedniego przycisku.
2.5. Analitycznych – w tym celu przetwarzam w niezbędnym zakresie Twoje Dane dotyczące:
- daty i godziny Twoich odwiedzin w Serwisie;
- daty i czasu serwera;
- Twojej przeglądarki internetowej (rodzaj i język);
- Twojego systemu operacyjnego;
- rozdzielczości Twojego ekranu;
- przybliżonej lokalizacji Twojego urządzenia;
- czasu spędzonego w Serwisie;
- odwiedzonych podstron, w tym podstron z formularzami kontaktowymi;
Celem Przetwarzania tych Danych jest badanie aktywności osób korzystających z Serwisu dla potrzeb jego rozwoju. Podstawą prawną Przetwarzania tych Danych Osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora.
2.6. Wykorzystania plików Cookies – informacje na ten temat znajdziesz w osobnym punkcie niniejszej Polityki prywatności. Podstawą prawną Przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit. a RODO, czyli Twoja dobrowolnie wyrażona Zgoda.


3 OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
3.1. Twoje Dane Osobowe będą przeze mnie Przetwarzane tylko przez pewien czas – w zależności od rodzaju czynności, z którą łączy się Przetwarzanie oraz celem Przetwarzania. Po upływie tego okresu Twoje Dane zostaną nieodwracalnie usunięte.
3.2. Okres Przetwarzania Twoich Danych Osobowych wynosi:
- w przypadku Danych przetwarzanych na podstawie Twojej Zgody – do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu Przetwarzania;
- w przypadku procesu rekrutacji – do czasu zakończenia rekrutacji na określone stanowisko + czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać Dane. W przypadku danych podanych na
podstawie Zgody – do czasu jej wycofania lub osiągnięcia celu Przetwarzania. W wypadku przetwarzania w celu dochodzenia roszczeń – do czasu ich przedawnienia;
- w przypadku Przetwarzania Danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat;
- w przypadku Przetwarzania Danych dla celów analitycznych, wykorzystania plików Cookies lub administrowania Serwisem – do czasu utraty przydatności lub zdezaktualizowania się danych, jednak nie dłużej niż przez 3 lata;


4 Cookies
4.1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies.
4.2. Podmiotem zamieszczającym na Twoim urządzeniu końcowym pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator. Pliki Cookies zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.
4.3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies: „sesyjne” (session Cookies) oraz „stałe” (persistent Cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki Cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.
4.4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików Cookies:
- „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
- „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
- „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
- „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
4.5. Cookies są bezpieczne dla Twojego urządzenia, a w szczególności nie stwarzają ryzyka ściągnięcia na Twoje urządzenie niechcianego/złośliwego oprogramowania ani przedostania się wirusów.
4.6. W Serwisie korzystam z plików Cookies w celu:
- utrzymania sesji, zapamiętania wyborów dokonywanych przez Ciebie w Serwisie;
- optymalizacji działania Serwisu, aby rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić na nim treści Serwisu;
- zbierania danych analitycznych, pomagających dowiedzieć się w jaki sposób użytkownicy Serwisu z niego korzystają;
- dostosowania zawartości Serwisu do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić treści Serwisu, dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb;
4.7. Jeśli nie zgadzasz się na działanie plików Cookies możesz ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików Cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, jednak muszę Cię poinformować, że funkcje Serwisu, które ze swojej natury wymagają plików Cookies będą wówczas dla Ciebie niedostępne.
4.8. Plikami Cookies możesz zarządzać w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej:
- Internet Explorer – Narzędzia/Opcje internetowe/Prywatność/Ustawienia
- Mozilla Firefox – Edycja/Preferencje/Prywatność/Historia/będzie używał ustawień użytkownika/Akceptuj ciasteczka
- Google Chrome – Ustawienia/Pokaż ustawienia zaawansowane/Ustawienia treści/Pliki cookie/Zablokuj pliki Cookie i dane z witryn innych firm
- Safari – Ustawienia/Preferencje/Prywatność/Blokuj pliki cookie
- Opera – Ustawienia/Preferencje/Zaawansowane/Ciasteczka/Nigdy nie akceptuj ciasteczek


5 NARZĘDZIA ANALITYCZNE
Ten serwis korzysta z Google Analytics, czyli narzędzia firmy Google Inc. używającego plików Cookies do analizy stron internetowych. Informacje z tych plików Cookies są przekazywane firmie Google i przechowywane przez nią. Firma Google wykorzystuje te dane do analizy korzystania przez Użytkownika z Serwisu, do prezentowania danych Administratorowi Serwisu, a także do świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych oraz korzystaniem z Internetu. Google może przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie łączy adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik, który nie wyraża zgody na zapisywanie plików Cookie w tym celu może w tym celu dokonać zmiany ustawień w wykorzystywanej przez siebie przeglądarce, jednak Serwis może nie działać poprawnie (a w skrajnych przypadkach może nie działać wcale), gdy stosowanie plików Cookies zostanie ograniczone. Użytkownik może również uniemożliwić przekazywanie Danych Osobowych wytworzonych przez plik Cookie do firmy Google poprzez zainstalowanie w tym celu wtyczki do swojej przeglądarki: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Użytkownik może zrezygnować z plików cookies firmy Google na stronie: www.google.pl/ads/preferences


6 SERWISY SPOŁECZNOŚCIOWE
6.1. W Serwisie stosowane są wtyczki do serwisów społecznościowych:
- Facebook, który jest własnością Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA;
- LinkedIn, który jest własnością LinkedIn Corp., 2029 Stierlin Ct. Ste. 200 Mountain View, CA 94043, USA;
- google+, który jest własnością Google Inc., 1600 Amphiteatre Pkw, Mountain View, CA 94043, USA;
- Pinterest, który jest własnością Pinterest Inc. 808 Brannan St., San Francisco, CA 94103, USA;
6.2. W przypadku skorzystania przez Ciebie z Serwisu, Twoja przeglądarka internetowa nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami powyższych serwisów społecznościowych, dzięki czemu uzyskają one i dokonają zapisu informacji o adresie IP Twojego urządzenia oraz o fakcie uruchomienia ich w Twojej przeglądarce internetowej.
6.3. Informację o odwiedzeniu przez Ciebie Serwisu powyższe serwisy społecznościowe mogą następnie wykorzystywać celem reklamy, analizy rynku oraz profilowania.
6.4. Możesz nie wyrazić zgody na zbieranie danych przez powyższe serwisy społecznościowe za pośrednictwem Serwisu. W tym celu przed odwiedzeniem Serwisu powinieneś wylogować się z ewentualnie posiadanego przez siebie na ww. serwisach profilu lub uniemożliwić załadowanie wtyczek serwisów, np. za pośrednictwem programów typu „Social Media Blocker”.
6.5. Administratorem Twoich Danych Osobowych kiedy wchodzi w kontakt z moim profilem w serwisach Facebook, LinkedIn, google+, Pinterest, są zarówno wskazane wyżej podmioty będące właścicielami tych serwisów, jak i Marta Zięba HARMONIQUEPR z siedzibą w Szerzynach 307, 38-246 Szerzyny. Przekazujesz mi swoje Dane Osobowe np. poprzez polubienie strony, udostępnianie publikowanych przeze mnie treści, pisząc do mnie wiadomości prywatne, reagując i komentując na moje posty. Przetwarzane dane dotyczą Twojego imienia i nazwiska, pseudonimu, wizerunku, nr ID użytkownika. Przetwarzam je wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, to znaczy w celu realizowania uzasadnionego interesu Administratora, w postaci utrzymywania kontaktu z użytkownikami serwisu oraz w celu marketingu bezpośredniego.


7 PROFILOWANIE
Dla celów marketingowych profiluję Twoje preferencje i zainteresowania, aby dopasować jak najlepiej komunikację marketingową do Twoich potrzeb. Twoje Dane Osobowe w postaci preferencji i zainteresowań są zbierane w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) za pośrednictwem plików Cookies i Twojej aktywności w Serwisie. W wyniku profilowania otrzymasz wyświetlane komunikaty marketingowe dotyczące oferowanych przeze mnie usług, które mogą być wyświetlane na stronach internetowych podmiotów trzecich z użyciem narzędzi np. Google AdWords czy Facebook Pixel.


8 PRAWA UŻYTKOWNIKA
8.1. Uprzejmie informuję, że jako użytkownik Serwisu masz prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
- sprostowania swoich danych osobowych, gdy są one błędne oraz do ich uzupełnienia;
- żądania usunięcia swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
- ograniczenia przetwarzania swoich danych,
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8.2. Jeżeli Przetwarzanie Danych następuje na podstawie udzielonej przez Ciebie Zgody masz prawo do prawo do zażądania przeniesienia swoich danych osobowych w usystematyzowanym
formacie, powszechnego użytku, nadającym się do odczytu przez określone urządzenie, aby mógł on zostać przekazany bezpośrednio do innego administratora, o ile jest to technicznie możliwe. Masz również prawo wycofania w każdej chwili swojej Zgody bez podania uzasadnienia. Pamiętaj jednak, że wycofanie przez Ciebie Zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego Przetwarzania - wszelkie czynności podjęte na podstawie udzielonej przez Ciebie Zgody pozostają legalne mimo jej późniejszego wycofania.
8.3. Jeżeli Przetwarzanie Twoich Danych Osobowych odbywa się na podstawie uzasadnionego prawnie interesu Administratora masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec Przetwarzania swoich Danych Osobowych.
8.4. Aby zrealizować swoje prawa możesz napisać na adres e-mail biuro@agencjaharmonic.pl lub zadzwonić pod numer +48 797 578 844.
8.5. Uprzejmie informuję, że mogę odmówić usunięcia Twoich Danych Osobowych w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. gdy ciąży na mnie obowiązek zatrzymania Twoich Danych nałożony przez przepisy prawa polskiego lub unijnego lub wymaga tego konieczność ustalenia, dochodzenia lub obrony przysługujących mi roszczeń.


9 WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
9.1. Podanie przez Ciebie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak niekiedy niezbędne do osiągnięcia zakładanych celów:
- aby umówić za pośrednictwem Serwisu spotkanie należy podać adres e-mail, bez którego nie jest możliwe nawiązanie z Tobą kontaktu;
- aby skomentować treści Serwisu należy podać imię lub nick, adres e-mail – ma to na celu zamieszczenie komentarza w Serwisie oraz wizualną identyfikację użytkownika umożliwiającą ewentualną odpowiedź;
- aby wziąć udział w procesie rekrutacji – należy podać - imię i nazwisko, adres e-mail, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, doświadczenie zawodowe – są to dane wymagane przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy lub wynikające z potrzeby związania kontaktu z Tobą (adres e-mail);


10 ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
10.1. Uprzejmie informuję, że odbiorcami Twoich Danych Osobowych jest firma hostingowa, z której usług korzystam. Oprócz tego możliwe jest, aby odbiorcami Twoich Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa polskiego lub unijnego były inne podmioty publiczne lub prywatne,
jednak za każdym razem następuje to na podstawie konkretnego, odpowiednio udokumentowanego i uzasadnionego żądania ze strony tych podmiotów, które weryfikuję.


11 PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH
11.1. Z uwagi na wykorzystywanie w Serwisie usług świadczonych przez podmioty mające swą siedzibę poza granicami Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego informuję, że przesyłam Twoje dane do tych państw. W krajach tych nie obowiązuje RODO, a zatem przekazywanie Danych Osobowych wiąże się z pewnym ryzykiem. W trosce o Twoje bezpieczeństwo informuję jednak, że dane te są przesyłane wyłącznie krajom, które przystąpiły do programu Privacy Shield (więcej: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfer-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl).
11.2. Masz prawo do uzyskania kopii Danych przesyłanych do państwa trzeciego.


12 KONTAKT
W celu realizacji swoich praw możesz kontaktować się ze mną jako Administratorem pod adresem e-mail: biuro@agencjaharmonic.pl lub nr telefonu +48 797 578 844.Zaufali nam

 • KMC- Services
 • OZONE
 • Ekoconsultant
 • Bolesławiec City Center
 • The Secret Soap Store
 • CompuGroup Medical
 • Domodi
 • Browar Lubicz
 • Monopoly
 • Witek Centrum Hotelowo-Konferencyjne
 • Ministerstwo Środowiska
 • Hotel Kossak
 • Termy Szaflary
 • Merci Chef !
 • Incola
 • Makaron wielicki
 • Enova
 • Sami Swoi
 • Katarek
 • Nowy Styl
 • Isover
 • Castrol
 • Badura
 • Douglas

Jesteśmy tutaj, aby rozwinąć Twój biznes

Bądźmy w kontakcie

Agencja Harmonic
ul. T. Szafrana 5B/77
30-363 Kraków

+48 797 578 844
biuro@agencjaharmonic.pl

Skontaktuj się z naszym ekspertem

Umów spotkanie


Umów spotkanie


X

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest firma Marta Zięba HarmoniquePR z siedzibą w Szerzynach, 307, 38-246 Szerzyny.
Przetwarzam Twoje Dane Osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zadane przez Ciebie w formularzu kontaktowym. Podstawą prawną przetwarzania jest mój prawnie uzasadniony interes jako Administratora Twoich danych w postaci prowadzenia komunikacji z użytkownikami Serwisu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Dane będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia ostatniej korespondencji.
Jako osobie, do której należą Dane, przysługuje Ci prawo żądania dostępu do Danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania, prawo przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, by móc odpowiedzieć na Twoje zapytanie.

Poznaj nas bliżej

facebook google linkedin pinterest